DNS

İngilizce açılımı “Domain Name System” olan terim, dilimizde “Alan İsimlendirme Sistemi” olarak bilinir.DNS uzun host isimlerini IP’ye çevirmek için kullanılan bir sistemdir.Örneğin ahmet.hacettepe.edu.tr ismi.Bu isimde “hacettepe.edu.tr” ifadesi internet domainini, “ahmet” ifadesi ise bu domaindeki tek bir makineyi belirtir.DNS, verilen bir makina adının IP adresini çözümleyerek makinaların internet üzerinde host isimleri ile haberleşmelerine imkan tanır.