DVD

İngilizce açılımı “Digital Versatile Disc” olan terim, “Çok Amaçlı Sayısal Disk” anlamına gelir.CD’ye göre daha yüksek kapasiteye sahiptir.Kapasitesi daha yüksek olduğu için sıkıştırılmamış ses ve video kaydı yapılabilmektedir.Günümüzde sıkça film ya da video kaydedilerek değerlendirilir.Diskin bir yada 2 tarafı olması ve katmanlarına göre kapasitesi değişmektedir.Standart bir DVD 4.7 GB iken 17.1 GB’a kadar kapasitesi artabilir.