Transistör

Transistör,transfer ve rezistans kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır.İki adet diyot dan oluşan,uygulanan sinyali yükselterek akım ve gerilim kazancı sağlayan,anahtarlama birimi olarakta kullanılabilen,yarı iletken bir devre elamanıdır.