Sıkça duyduğumuz ve üzerinde çokça konuşulan konulardan biri olan “Ping” ile ilgili ...