Tez hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz?

tez nasıl hazırlanır

Tez hazırlamak profesyonellik ve deneyim gerektiren bir süreçtir. Her ne kadar yüksek lisans yada lisans tezleri için akademik terminolojiye hazırlık süreci adı verilse de aslında bunun bir alt yapısı ve eğitimi olmadan hiçbir şekilde o hazırlık sürecinden geçilemez. Zira; her şeyin bir ilmi yolu olduğu gibi tez hazırlamanın da bir ilmi, düsturu ve öğretisi vardır. Örneğin; anahtar kelimenin ne demek olduğunu bilmeden tez yazmaya yada hazırlama kalkarsanız büyük bir hüsrana uğrarsınız. Hakkında milyonlarca yayın olan konu hakkında tek bir cümle dahi bulamama ihtimali oldukça yüksektir. Yada bir tez konusu nasıl belirlenir? Nerelerde tarama yapılır? Bilimsel sonuçlarına nasıl ulaşılır? Bunların hepsi para ile öğrenilemeyecek çok kıymetli ve değerli bilgilerdir. Danışman hocalar çoğu defa kendi iş yoğunluklarından öğrencilerine vakit ayırıp bunun eğitimini vermezler. İsteseler dahi veremememe ihtimalleri oldukça yüksektir. Fakat öğrencilerden mükemmel makale ve tezler isterler. İstekleri her ne kadar olması gereken bir durum olsa da kendi üzerlerine düşeni yapmadıkları için öğrenciler büyük bocalama ve girdap sorunu yaşarlar. Önce ‘bilimsel hazırlık’ yada ‘tez nasıl hazırlanır’ gibi seminer yada dersler almaları gerekmektedir öğrencilerin.

tez hazırlama

Eğitim bütün bireylerin en tabi hakkıdır. Bu doğrultuda ortaya çıkan hayat boyu öğrenme ve öğretim alma dürtüsü ve hakkı bireyleri ileriye taşımak için mihenk taşıdır. Dolayısı ilekişiler hayat boyu öğrenme ve eğitim kademelerinde arzu ve istek duydukları zaman ve gitmek istedikleri yere kadar ilerleme hakkına sahiplerdir.

Kelime olarak tez; iddialı bir fikir yada düşünceyi çeşitli hipotezler kullanarak yorumlamak ve farklı bakış açıları ışığında net sonuçlar ortaya koymak demektir. Ancak her tez aşamasına göre aynı sonuçlar ortaya koyamayabilir. Şöyle ki lisans da hazırlanan bir tezin kapsamı, sunumu ve hipotezleri ile doktorada hazırlanan tezin kapsamı ve sonuçları aynı olamaz. Lisans tezi daha çok literatür bilgisi ile donatılmışken doktora tezinde özgünlük ve iddialar hakimdir. Diğer bir ifade ile tez, bilimsel yöntemde belli ön bilgilere dayanılarak, o süre zarfında kanıtlanmamış ancak halihazır da bulunan bilgilerle mantıksal/aritmetik olarak birbiri ile çelişmeyen, bilimsel araştırma esnasında doğrulanmaya, kanıtlanmaya çalışılan düşüncelerdir. Yüksek lisans eğitiminde tezin amacı; bireyin bilimsel olarak araştırma yapma yeteneği kazanması ve yaptığı araştırma ile bilime katkı sağlamasıdır. Doktora sürecinde ise iddialı fikirler öne sürerek teoriler ile zenginleştirip soru işaretleri ortaya koyabilmelidir. Nasıl hipotez kurulur? Hipotez, konunun özüdür aslında. Önce belli bir teorik temele dayalı olarak öne sürülen ve geliştirilerek değişkenler arasında belirlenmiş bağlantılar ile ilişkilerin sınanmasını/doğrulanmasını sağlar. kişiler yaptıkları okumalar ve araştırmalar sonucunda elde ettikleri bilgilere göre bir hipotez/kuram geliştirirler. Araştırma süresince elde edilen kanıtlara dayalı olarak hipotezde/teoremde birçok değişiklik yapılır. Araştırmacının konu ile ilgili olarak araştırdığı çalışmalardan yararlanarak nasıl bir çalışma yapmak istediğini gösteren taslak tezin temelini meydana getirir. Bu ön çalışma araştırmacının araştırması esnasında izleyeceği yolu gösterir. Geçici plan, okumalar sırasında edinilen bilgiye göre hazırlanır. Araştırmanın detayına inildikçe geçici planda değişiklikler yapılır.Tez yazma, araştırma sürecinin son aşamasıdır. Tez metni yazımındaki temel amaç, araştırma problemi ile ilgili bunun üzerine yapılmış çalışmaları, bulguları, yorumları ve genellemeleri diğer araştırmacılara ulaştırmaktır. Tezin yani araştırmanın metni oldukça açık ve anlaşılır olmalıdır.

İsterseniz sizin adınıza tez hazırlayan merkezler de bulunmaktadır. Örnek olarak tez merkezi bireyin ihtiyaçları doğrultusunda gelişimini ve ilerlemesini sağlayarak bilimsel bilgiler ışığında  güncel bilgilerle, ihtiyaca yönelik, kaliteli, yenilikçi sorumluluk sahibi ve destekleyici profesyonel akademik danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Denk geldiğimiz bir diğer tez hazırlama sitesi ise tezyazdirma.com.

Eğer vaktiniz kısıtlı veya aynı anda bir işte çalışıyor iseniz, bu tarz profesyonel anlamda tez hazırlayabilen hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

Hakan avatarı
Teknoloji sevdalısı, blockchain ve yapay zeka konularında meraklı, araştırmacı ve girişimci...